top of page
IMG_5818.jpg
logo.png

Samarbete för sälforskning

Sälfie ID är ett medborgarforskningsprojekt som drivs av forskare vid Göteborgs Universitet. Syftet är att samla in fotografier av svenska sälar från människor som tillbringar sin tid vid kusten och ute på vattnet. Dessa fotografier kommer att användas som viktig data i forskning för att förstå mer om sälarnas ekologi, t.ex. hur mycket sälar rör sig i havet och vilken inverkan mänskliga aktiviteter har på deras beteende.

Grey seal nostrils.jpg

Identifiering av sälar - unika historier att berätta

Alla av de tre svenska sälarterna - gråsäl, knubbsäl och vikare - har unika mönster i ansiktet och över kroppen. Djuren har dessa mönster hela livet och fungerar som ett "fingeravtryck" för att identifiera individer. Denna identifiering kan göras manuellt eller automatiskt med hjälp av programvara för mönsterigenkänning. När en säl har identifierats för första gången läggs dess unika mönster till i Sälfie-databasen. Alla ytterligare observationer kan sedan registreras och användas för att besvara frågor om sälarnas ekologi. Stannar sälar på samma plats hela livet? Hur länge lever en genomsnittlig säl? Med hjälp av allmänheten vill Sälfie besvara dessa frågor och många fler!

Håll avstånd till sälar

Kom ihåg att hålla avstånd (minst 100 m). Den tidsälar tillbringar på land är oerhört viktig för att de ska återhämta sig mellan födosöksturer. De är lättskrämda och om man närmar sig kommer de snabbt att fly ut i vattnet och kan då riskera att skadas, så ta bara kort när de är i vattnet, eller om du har en kamera med zoom. Om en säl tittar direkt på dig har den störts och du bör avlägsna dig.

AdobeStock_357952068.jpeg
contact.

Skicka in en observation

Ladda upp fil

Tack för att du skickade in

  • Instagram

Kom ihåg att hålla avstånd, sälar är lättskrämda och kan vid ett möte snabbt fly ut i vattnet och kan då skadas, så ta bara kort när de är i vattnet, eller om du har en kamera med zoom. Om en säl tittar direkt mot dig har den blivit störd och du bör gå därifrån.

Eller kontakta oss på: salfie2023@gmail.com

Funded by ASAB

bottom of page